Słowo o wizji dla kościoła na 2021 rok.

wizja kościoła rok chwały

Słowo o wizji dla kościoła na 2021 rok. Zbawienie z łaski przywraca chwałę. To jest to, co utracił Adam w raju. I wszystko zaczęło się sypać w historii człowieka…
To nauczanie musi przesłuchać, każdy, kto uważa się za część naszego kościoła. By trwać w jedności wizji i planu Bożego.