fbpx

Kazania audio

Język Ducha - wolność.

Pastor Andrzej Stepanow

23.01.2021

"Jak prowadzi nas Duch Św."

Pastor Andrzej Stepanow

16.01.2021

Słowo dla kościoła na 2022 rok.

Pastor Andrzej Stepanow

02.01.2022

Zwycięskie życie modlitewne w duchu.

Pastor Andrzej Stepanow

05.12.2021

7 powodów do radości.

Pastor Andrzej Stepanow

28.11.2021

Pieniądze mogą być błogosławieństwem albo przekleństwem, wybór należy do Ciebie.

Pastor Andrzej Stepanow

21.11.2021

Użyj swoją mamonę - co powiedział Jezus?

Jezus często dotykał tematu pieniędzy. Mówił o tym jak być wolnym i jak je używać.

Pastor Andrzej Stepanow

14.11.2021

Pastor Justyna Poniatowska

07.11.2021

Droga do odpoczynku.

Kiedy atakują nas trudności, tracimy pokój. Wtedy, zdaje się, że wszystko się wali, ale nie musisz temu się poddawać.

Pastor Andrzej Stepanow

24.10.2021

Czy post i wyrzeczenia się pomagają przybliżyć się do Boga?

Pastor Andrzej Stepanow

17.10.2021

Gość ze Szwecji, Pastor SvenErik

Pastor Sven Erik

10.10.2021

Post, Sukkot, Moc.

Pastor Andrzej Stepanow

03.10.2021

Prawo wolności daje nam fundament do życia z Bogiem.

Pastor Andrzej Stepanow

19.09.2021

Nadprzyrodzona Ewangelia

Nie jest przypadkiem, to, że mamy 4 Ewangelie. Odkrywamy dziś tajemnice i moc tych ksiąg.

12.09.2021

Znajdź pokój w Jezusie i zwyciężaj. Słowo, które nauczy cię pozbyć się trosk. Andrzej Stepanow.

25 lip 2021

Moralizatorstwo - brzydki owoc Prawa.

Bożek moralizatorstwa, zajął miejsce Jezusa. Ten kto nie zrozumiał Nowego przymierza, może zostać czcicielem Moralności, a nie Jezusa. Bóg zawsze Cię kocha!

nauczania spichlerz

Grace days - Sunday. Ps. Darek, Wrocław. A. Stepanow. Praktyczne życie w łasce.

Kazanie wygłoszone na Grace Days. Maja Stepanow. Dlaczego zbawienie jest z łaski. Świadectwo pastora Mariusza.

Grace Days '21 Zakościele

Grace Days '21 Zakościele

Kazanie z 29 sierpnia 2021. Jak kochać siebie. Jezus jest naszym życiem. Justyna Poniatowska.

Niedzielne nabożeństwo 08.08.21. Dariusz Kuśmierz

Zapisz się do newslettera

Biuro kościoła: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Hoża 66/68 lok.15, 00-682 Warszawa
Wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Departamentu Wyznań MSWiA w dziale A pod pozycją nr 25.

Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Nabożeństwo główne Niedziela godz. 13.00, ul. Wyborna 20, Warszawa

PROJEKT I WYKONANIE Studio g&b