Kazania audio

Office supplies. Top view on opened notebook, pen, headphone, laptop and cup of coffee on blue.

Prawo wolności daje nam fundament do życia z Bogiem.

Pastor Andrzej Stepanow

19.09.2021

Nadprzyrodzona Ewangelia

Nie jest przypadkiem, to, że mamy 4 Ewangelie. Odkrywamy dziś tajemnice i moc tych ksiąg.

12.09.2021

Znajdź pokój w Jezusie i zwyciężaj. Słowo, które nauczy cię pozbyć się trosk. Andrzej Stepanow.

25 lip 2021

Moralizatorstwo - brzydki owoc Prawa.

Bożek moralizatorstwa, zajął miejsce Jezusa. Ten kto nie zrozumiał Nowego przymierza, może zostać czcicielem Moralności, a nie Jezusa. Bóg zawsze Cię kocha!

nauczania spichlerz

Grace days - Sunday. Ps. Darek, Wrocław. A. Stepanow. Praktyczne życie w łasce.

Kazanie wygłoszone na Grace Days. Maja Stepanow. Dlaczego zbawienie jest z łaski. Świadectwo pastora Mariusza.

Grace Days '21 Zakościele

Grace Days '21 Zakościele

Kazanie z 29 sierpnia 2021. Jak kochać siebie. Jezus jest naszym życiem. Justyna Poniatowska.

Niedzielne nabożeństwo 08.08.21. Dariusz Kuśmierz

Zapisz się do newslettera

Biuro kościoła: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Hoża 66/68 lok.15, 00-682 Warszawa
Wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Departamentu Wyznań MSWiA w dziale A pod pozycją nr 25.
Administrator Zboru: +48 502 574 334,
Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Nabożeństwo główne Niedziela godz. 13.00, ul. Wyborna 20, Warszawa

PROJEKT I WYKONANIE Studio g&b