W czasie, w którym nie możemy się spotykać tradycyjnie…

zachęcamy do nieprzerywania wpierania kościoła. To, co zazwyczaj przekazywałeś podczas kolekty, możesz dać elektronicznie. To sprawi, że po zakończeniu regulacji epidemicznych będziemy mogli spotkać się jak zwykle, w tym samym miejscu. Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537