W czasie, w którym nie możemy się spotykać tradycyjnie…

zachęcamy do nieprzerywania wpierania kościoła. To, co zazwyczaj przekazywałeś podczas kolekty, możesz dać elektronicznie. To sprawi, że po zakończeniu regulacji epidemicznych będziemy mogli spotkać się jak zwykle, w tym samym miejscu.
Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Zapisz się do newslettera

Biuro kościoła: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Hoża 66/68 lok.15, 00-682 Warszawa
Wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Departamentu Wyznań MSWiA w dziale A pod pozycją nr 25.
Administrator Zboru: +48 502 574 334,
Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Nabożeństwo główne Niedziela godz. 13.00, ul. Wyborna 20, Warszawa

PROJEKT I WYKONANIE Studio g&b