DNA naszego kościoła.

Przez lata kościół miał wizję, którą w skrócie można nazwać – „Zdobądź świat dla Jezusa”.

Cały wysiłek był włożony w to zdobywanie. Ale po czasie zauważyło się, że ludzie jednymi drzwiami wchodzili, a drugimi wychodzili. Zdobywało się ludzi dla Boga, bo nawracali się a potem nie udało się ich wychowa, bo szli dalej. Niektórzy w świat, niektórzy do innych kościołów. Póżniej Bóg dał nową wizję i strategię.

Oto jak mieniła się oficjalna wizja i misja. Wcześniejsza stara wersja mówiła o zdobyciu świata dla Jezusa. A dla tego jest potrzebny kościół, coś w rodzaju spichlerza, w którym będą dobre warunki dla przechowywania zbiorów. Nowa wizja ma inne akcenty. Wygląda ona tak. Wizja: „Kościół – rozkochany w Jezusie, w którym panuje atmosfera przychylności dla każdego1. I misja kościoła: „Niesienie zmęczonym i utrudzonym przychylności Bożej przez głoszenie doskonałej ofiary Jezusa”. Na pierwszy plan wychodzi przychylność, czyli łaska i miłość Jezusa do ludzi, i nasza miłość do Jezusa i ludzi. Wcześniej były zadania – musimy zbawić świat. Stara wizja wzywała do działania, nowa wizja skupia swój wzrok na Jezusie i łasce.

Na pierwszy rzut oka ktoś powie, że nowa wizja może rozleniwić wierzących i w ten sposób siądzie ewangelizacja. Ale oto co mówi pastor Andrzej Stepanow:2

„Już minęło 7 lat od początku głoszenia „Ewangelii łaski” i z perspektywy czasu można stwierdzi, czy kościół odpuścił sobie i czy przestał działa. Jest wrażenie, że jest jeszcze więcej działania, ewangelizacji i zaangażowania. Jest mniej wypalenia wśród liderów. Wcześniej było tak, że liderzy byli przekonani, że nie wolno odpuszczać w działaniach i dosłownie wypruwali flaki z siebie. Z czasem przychodziło wypalenie i frustracja. Co kilka lat ktoś z liderów odpadał od służby, przestawał chodzić do kościoła. A byli przypadki całkowitego odejścia w świat. Działo się to wtedy, kiedy była wizja skupiona na działaniu, a nie na Jezusie. Tak wiara w Jezusa była, ale była jakby pomocą dla naszych wysiłków. Teraz Jezus jest w centrum, a działanie jest jakby owocem obecności pana Jezusa w naszym życiu. Skończyły się wypalenia i frustracji, bo nie ma żadnego „grzechu” w tym, że ktoś chce po prostu przychodzić do kościoła nie będąc zaangażowany w służbę. Może bez wyrzutów sumienia usiąść w ławce i być zwyczajnym odbiorcą, aż powróci siła. Wydaje się, że to jest oczywiste i w każdym kościele tak jest, ale u nas tak nie było i ludzie czuli się wykończeni”.

Wizja daje napęd misji kościoła: „Niesienie zmęczonym i utrudzonym przychylności Bożej przez głoszenie doskonałej ofiary Jezusa”. Misja jest wykonywana po pierwsze w ten sposób, by w samym kościele nie było presji, że ktoś coś musi robić. Kościół jest miejscem odpoczynku w Jezusie. Jeśli ktoś wzrasta na tyle, że już nie może usiedzieć na miejscu, to jest zachęcany i zapraszany do różnych służb.

Służby w kościele nie są tworzone na siłę, bo jest pilna potrzeba. Poza potrzebą musi być lider, który ma zapał dla tego konkretnego zadania, musi mieć wizję. Jeśli nie ma lidera z wizją, dzieło nie przetrwa i roku, a wtedy przychodzi zniechęcenie w całej społeczności. A pózniej trudno zachęcić ludzi znów do tej służby. O tym też uczył Rick Warren na seminariach „Purpose driven Church”.

Służby, które teraz funkcjonują w kościele3 – Służba Domu, Uwielbienia, Ewangelizacji, Grupy domowe, Męska grupa, Służba kobiet, Administracja, szkoła biblijna, służba medialna, kościół dziecięcy.

Służba domu – pilnuje porządku i funkcjonowania kościoła podczas nabożeństw. Przygotowanie Wieczerzy, wyświetlanie piosenek, ustawienie mebli w sposób właściwy itd.

Uwielbienie. Celem grupy jest poprowadzenie kościoła w uwielbianiu Jezusa. Przygotowanie pieśni i przygotowanie się muzyczne. Ich zadaniem też jest by pieśni były chrystocentryczne. Muszą być o Jezusie, o Bogu, o jego pięknie, mocy. Musi brzmieć imię Jezusa, nie śpiewamy po prostu o Panu, bo jest napisane, że na imię Jezusa ugnie się każde kolano. Nie śpiewają podczas nabożeństw o nas – coś w rodzaju „jesteśmy narodem zwycięzców, najfajniejsi w całej Polsce”. To Jezus jest zwycięzcą i najfajniejszy. Uwielbienie jest modlitwą, a w modlitwie zwracamy się do Boga, a nie do siebie.

Służba ewangelizacji. Ma dwie odnogi, bo jest do niej włączona „Misja Kerygma” zadaniem której jest ewangelizacje na wyjeździe. A służba ewangelizacji lokalna organizuje wydarzenia na miejscu w Warszawie. Trudno nawet oddzielić co i kto i kiedy robi. Najczęściej działają razem.

Grupy domowe. Zadaniem grup integrować ludzi wokół modlitwy, Biblii i wspólnego czasu razem. Spotykają się co dwa tygodnia. Pęd życia i odległości w Warszawie nie sprzyjają dla częstszych spotkań. Grupy pomagają integrować nowych ludzi w życie kościoła.

ska służba. Faceci spotykają się by rozmawiać o swoich problemach i się wspierać na wzajem. Modlą się za siebie i się wspierają.

To samo ze służbą kobiet. Ogólnie zadaniem tych wszystkich spotkań jest integracja, aby człowiek nie czuł się samotny. A zwłaszcza kobiety potrzebują takich spotkań, bo są istotami społecznymi bardziej niż mężczyżni.

Służba administracji. Biuro, maile, ogłoszenia, pieniądze, ankiety, wynajmy, banki itd. To czego zwykły Kowalski woli nie dotykać. Trudne i wymagające zadanie. Ciężko coś więcej o tym napisać. Jeśli jest porządek w planowaniu, to wszystko się uda. Konia przygotowuje się do bitwy, a zwycięstwo daje Pan.

Szkoła Biblijna „Łaska i Prawda”. Celem szkoły jest biblijne nauczanie, aby umocnić i dać fundamenty biblijnej wiary. Jest to szkoła weekendowa, prowadzona przez pastora. Wierzący, którzy przeszli szkołę twierdzą, że widzą wielkie zmiany w ich życiu. Bóg staje się bliższy.

Służba medialna. Nadaje nabożeństwa online, prowadzi kościelny Instagram, Facebook i YouTube. Robią wszystko by nieść wizję kościoła w świat.

Kościół dziecięcy. To nie jest przechowalnia dzieci. To jest miejsce, gdzie dzieci szukają Boga i poznają go. Przy kościele działa punkt katechetyczny. Dzieci dostają ocena katechezy, które póżniej szkoła wpisuje w szkolne świadectwa.

Lider każdej służby wie, że głównym celem powierzonej jemu służby, jest wypełnienie wizji kościoła. Czyli niesienie bożej miłości wszystkim, z kim mają do czynienia.

1https://spichlerz.org/ oficjalna strona kościoła

3 https://spichlerz.org/liderzy-ludzie-kosciola/ Liderzy kościoła, oficjalna strona kościoła

Spichlerz_black

Zapisz się do newslettera

Biuro kościoła: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Hoża 66/68 lok.15, 00-682 Warszawa
Wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Departamentu Wyznań MSWiA w dziale A pod pozycją nr 25.
Administrator Zboru: +48 502 574 334,
Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Nabożeństwo główne Niedziela godz. 13.00, ul. Wyborna 20, Warszawa

PROJEKT I WYKONANIE Studio g&b