Ogłoszenia:

1) zapraszamy do oglądania na YouTube kanału Hiper! Łaska prowadzonego przez pastora Andrzeja Stepanowa. Kto podeptał Syna Bożego? Hebrajczyków 10.

2) uruchomiliśmy stronę internetową spichlerz.org, zapraszamy do obserwowania,

 

3) w celu wspólnego porozumiewania się Liderów Kościoła testujemy system telekonferencji. 

Prowadzimy komunikację w ramach telekonferencji z Liderami, a zamierzamy taką formę telekonferencji prowadzić również z osobami aktywnie wspierającymi Kościół oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba z członkami i sympatykami Kościoła,

 

4) pastor Maja Stepanow planuje w ramach telekonferencji prowadzić Fundamenty Wiary tzw. Szkołę Ewangelizacji. Jeżeli są bracia i siostry zainteresowani formą telekonferencji to proszę o kontakt z pastor Mają Stepanow bądź przez Biuro Kościoła. Szkoła Ewangelizacji jest planowana w dniu 23.04 br.

 

5) jeżeli chcecie finansowo wspomóc Kościół to prosimy o przekazywanie kolekt na konto Kościoła. Prosimy Was o finansowe wsparcie w tym szczególnym okresie kiedy nie prowadzimy nabożeństw, a opłaty i faktury musimy pokrywać.

Główne konto Kościoła, numer: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

w tytule przelewu: ofiara na cele statutowe Kościoła.
Dodatkowe konto Kościoła. Uruchomiliśmy konto na które zbieramy pieniądze na Nasz Własny Budynek Kościoła. Jeżeli macie w sercu chęć wspierania tych działań, podajemy numer konta: 97 1020 4900 0000 8602 3176 4012 w tytule przelewu: ofiara na cele statutowe Kościoła

Zapisz się do newslettera

Biuro kościoła: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Hoża 66/68 lok.15, 00-682 Warszawa
Wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Departamentu Wyznań MSWiA w dziale A pod pozycją nr 25.
Administrator Zboru: +48 502 574 334,
Konto kościoła: 42 1440 1299 0000 0000 0404 3537

Nabożeństwo główne Niedziela godz. 13.00, ul. Wyborna 20, Warszawa

PROJEKT I WYKONANIE Studio g&b